Witajcie na platformie szkoleniowej ReX!

Cieszymy się, że dołączyliście do grona naszych Partnerów, z którymi chcemy budować w Polsce i na świecie największą (biznesową) społeczność rekrutacyjną, odnoszącą sukcesy indywidualne oraz zespołowe!

Platforma szkoleniowa służyć będzie agregowaniu materiałów szkoleniowych oraz ich dystrybucji w zależności od tego jakie potrzeby będziemy wspólnie dostrzegać. Zawartość merytoryczną platformy będziemy budować razem. Trenerzy oraz managerowie Antal dysponują materiałami wykorzystywanymi przez ponad 20 lat – jest tego dużo, ale postaramy się, żeby na podstawie analizy Waszych potrzeb – dostarczać Wam to co najważniejsze z Waszej perspektywy.

REX to synergia Partnerów/Freelancerów oraz Antal – platforma nie może istnieć i rozwijać się bez drugiej połówki – dlatego zgłaszajcie Wasze potrzeby, oceniajcie przekazywaną wiedzę i jej przydatność, przesyłajcie propozycje dodatkowych materiałów czy szkoleń. Wierzymy w to, że razem stworzymy kompendium dzięki któremu wszyscy będziemy zespołem profesjonalistów korzystających z synergii, pamiętając o Waszych celach biznesowych.